Miễn phí 100% chi phí thiết kế (*)

Thời gian đăng ký còn lại

 
 

(*) Áp dụng với các hợp đồng thiết kế – thi công trọn gói có giá trị >= 200.000.000 vnđ.